Author Motokura, Kiyoshi| Tani, Kazuyoshi| Ugaki, Masaaki| Sato, Shiro| Takata, Choji| Naito, Takakazu| Nabeshima, Saburo| Yamasaki, Ryohei| Yamamoto, Michio| Nishishita, Soichi| Nobuki, Shigeo| Tanimoto, Junichi| Kojima, Sumikazu| Shiaku, Midori| Iguchi, Yoshiko|
Published Date 1960-04
Publication Title Acta Medicinae Okayama
Volume volume14
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Hiraki, Kiyoshi| Sibata, Tamotsu| Nabeshima, Saburo|
Published Date 1958-04
Publication Title Acta Medicinae Okayama
Volume volume12
Issue issue1
Content Type Journal Article