Author Kawasaki, Shoji| Mizuta, Akifumi| Kashitani, Naoko| Kuroda, Masahiro| Hiraki, Yoshio| Aono, Kaname| Sato, Jiro| Ogino, Tetsuro| Nakanishi, Takashi|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Shiaku, Takeru| Ogino, Keichiro| Aono, Kaname| Hada, Yoshihiro|
Published Date 1963-09-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume75
Issue issue7-9
Content Type Journal Article
Author Yamamoto, Michio| Nishishita, Soichi| Aono, Kaname| Tanada, Masatada|
Published Date 1963-09-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume75
Issue issue7-9
Content Type Journal Article
Author Aono, Kaname|
Published Date 1968-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume80
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Aono, Kaname| Tanabe, Masatada| Noma, Shinya| Kumada, Yasumasa| Nokihara, Yoshimasa| Furukawa, Sumako|
Published Date 1967-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume79
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Yamamoto, Michio| Tanabe, Masatada| Aono, Kaname| Kumada, Yasumasa| Morino, Yasuo| Watanabe, Setsuo|
Published Date 1970-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume82
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Yamamoto, Michio| Sugita, Katsuhiko| Aono, Kaname| Okada, Naoko| Ehara, Kazuhiko| Takagi, Hisao| Iida, Sosuke| Orita, Kunzo| Kaneda, Shoken| Kondo, Keiji|
Published Date 1974-08-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume86
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Morino, Yasuo| Aono, Kaname| Kawase, Etsuro| Ebara, Kazuhiko| Takagi, Hisao| Tamai, Toyosato| Kaneda, Shoken| Orita, Kunzo|
Published Date 1974-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume86
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Yamamoto, Michio| Aono, Kaname| Tanabe, Masatada| Morino, Yasuo| Watanabe, Setsuo| Ebara, Kazuhiko|
Published Date 1971-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume83
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Yamamoto, Michio| Aono, Kaname| Morino, Yasuo| Watanabe, Setsuo| Iida, Sosuke| Fujiwara, Kanji|
Published Date 1971-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume83
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Yamamoto, Michio| Aono, Kaname| Kawase, Etsuro| Sugita, Katsuhiko| Tamai, Toyosato| Takagi, Hisao| Ehara, Kazuhiko| Katsumata, Naomi| Iida, Sosuke|
Published Date 1973-08-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume85
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Aono, Kaname| Yamamoto, Michio| Iida, Sosuke| Utsumi, Kozo|
Published Date 1978-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume90
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Tamai, Toyosato| Kawase, Etsuo| Takaki, Hisao| Mizukawa, Kiichiro| Morimoto, Setsuo| Hashimoto, Keiji| Sato, Katashi| Aono, Kaname|
Published Date 1978-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume90
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Tamai, Toyosato| Kawase, Etsuo| Takaki, Hisao| Mizukawa, Kiichiro| Morimoto, Setsuo| Hashimoto, Keiji| Sato, Katashi| Aono, Kaname|
Published Date 1978-08
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume90
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Aono, Kaname| Hashimoto, Keiji| Sato, Katashi| Morino, Yasuo| Kawase, Etuo| Hiraki, Yoshio| Tanabe, Masatada| Yamamoto, Michio|
Published Date 1978-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume90
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Aono, Kaname| Hashimoto, Keiji| Sato, Katashi| Morino, Yasuo| Sugita, Katsuhiko| Tanabe, Masatada| Yamamoto, Michio|
Published Date 1978-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume90
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Miyahara, Masanobu| Utsumi, Kozo| Sagiyama, Katsumi| Aono, Kaname|
Published Date 1977-08-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume89
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Aono, Kaname| Morimoto, Setsuo| Hashimoto, Keiji| Sato, Katashi| Joja, Ikuo| Kimoto, Shin| Ezoe, Hiroshi| Takeda, Yoshihiro| Miyake, Masayoshi| Hayashi, Hidehiro| Wakabayashi, Hisao| Tamai, Toyosato| Morino, Yasuo| Shiraishi, Noriyuki|
Published Date 1980-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume92
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Yamamoto, Michio| Kimoto, Shin| Iguchi, Yoshiko| Akagi, Keiko| Hiraki, Yoshio| Aono, Kaname|
Published Date 1980-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume92
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Ehara, Kazuhiko| Joja, Ikuo| Sato, Katashi| Hashimoto, Keiji| Morimoto, Setsuo| Tamai, Toyosato| Morino, Yasuo| Sugita, Katsuhiko| Hiraki, Yoshio| Aono, Kaname| Tanabe, Masatada| Yamamoto, Michio|
Published Date 1979-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume91
Issue issue11-12
Content Type Journal Article