Author Nagahori, Kinzo| Akae, Takeo| Ohta, Seiroku|
Published Date 1997-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume86
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ota, Seiroku| Nagahori, Kinzo| Akae, Takeo| Maekawa, Toshikiyo|
Published Date 1994
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume83
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nagahori, Kinzo| Akae, Takeo| Ohta, Seiroku|
Published Date 1994
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume83
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nagahori, Kinzo| Akae, Takeo| Ohta, Seiroku|
Published Date 1994
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume83
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nagahori, Kinzo| Maekawa, Toshikiyo| Akae, Takeo| Ohta, Seiroku|
Published Date 1994
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume83
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tsai, Ming-Hua| Nagahori, Kinzo| Amaya, Takao|
Published Date 1989
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume73
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nagahori, Kinzo| Amaya, Takao| Losirikul, Manas| Adachi, Tadashi| Akae, Takeo|
Published Date 1989
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume73
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tsai, Ming-Hua| Nagahori, Kinzo| Amaya, Takao|
Published Date 1988
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume72
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Amaya, Takao| Nagahori, Kinzo|
Published Date 1988
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume72
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nagahori, Kinzo| Miura, Takeshi| Amaya, Takao|
Published Date 1987
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume70
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Amaya, Takao| Nagahori, Kinzo| Takahashi, Tsuyoshi|
Published Date 1985
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume65
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nagahori, Kinzo| Amaya, Takao| Takahashi, Tsuyoshi|
Published Date 1985
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume65
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nagahori, Kinzo| Haccho, Nobumasa|
Published Date 1981
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume57
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nagahori, Kinzo| Amaya, Takao| Takahashi, Tsuyoshi|
Published Date 1980
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume56
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nagahori, Kinzo| Amaya, Takao|
Published Date 1977
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume49
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nagahori, Kinzo| Takahashi, Tsuyoshi| Amaya, Takao|
Published Date 1974
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume44
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nagahori, Kinzo| Sato, Kohichi|
Published Date 1974
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume43
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nagahori, Kinzo| Sato, Koichi| Ogino, Yoshihiko|
Published Date 1973
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume42
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nagahori, Kinzo| Mitsuno, Tooru|
Published Date 1973
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume41
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nagahori, Kinzo| Mitsuno, Tooru|
Published Date 1972
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume40
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper