Author Kondo, Tadasuke| Hirohata, Mamoru| Seo, Kenji| Watanabe, Yutaka|
Published Date 1975-08-31
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume87
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Kondo, Tadasuke| Miyoshi, Kanji|
Published Date 1978-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume90
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Hirohata, Mamoru| Watanabe, Yutaka| Miyoshi, Kanji| Nishihara, Takao| Seo, Kenji| Kondo, Tadasuke| Yamabuki, Takahiro| Takano, Tosio|
Published Date 1974-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume86
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Kondo, Tadasuke| Kawai, Toshio| Yamamoto, Takehiko| Izawa, Tetsuichi| Yamabuki, Takahiro| Takano, Toshio|
Published Date 1970-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume82
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Kosaka, Kiyowo| Nagashima, Hideo| Shimada, Yoshihiro| Yamabuki, Takahiro| Kawaguchi, Masamitsu| Yamamoto, Shigeru| Ohta, Yasuyuki| Ujike, Mutsuo| Kusaka, Yoshiro| Mitsuda, Toshihiro| Kihara, Tsuyoshi| Kondo, Tadasuke| Haraoka, Syoichi| Amioka, Tadashi| Ishimitsu, Tetsusaburo| Kono, Hiroya| Mitsumoto, Toshiro| Aisaka, Tadakazu| Kosaka, Chuihiro| Moritani, Yui| Tabuchi, Hiroshi| Hashimoto, Kyoji| Kimura, Kenichi| Kono, Hiroshi| Tamao, Hiroyasu| Higuchi, Yosimitsu| Yahata, Katsumi| Imai, Harujiro| Kameyama, Ichiro| Ariji, Sumiro| Fujimori, Yasuhiko| Nakagawa, Syoso| Hirano, Yutaka| Kobayashi, Toshinari| Seido, Ichiro| Tanabe, Isao| Takeda, Kazuhisa| Hayashi, Shinichiro|
Published Date 1960-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume72
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Kondo, Tadasuke| Tsuji, Takao| Kunitomo, Keiichi| Kokumai, Yoshiaki|
Published Date 1974-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume86
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Kosaka, Kiyowo| Nagashima, Hideo| Yamamoto, Shigeru| Ohta, Yasuyuki| Kondo, Tadasuke| Shinohara, Toshio| Ueda, Utaka| Asada, Kiyotaka| Kaji, Masayoshi| Endo, Kenichi| Aisaka, Tadakazu| Takagai, Naoteru| Kobashi, Nobuo| Kitagawa, Yukinori| Nukata, Kaname| Ono, Nobuhiro|
Published Date 1962-09-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume74
Issue issue8-9
Content Type Journal Article
Author Kondo, Tadasuke| Nakamura, Norio| Yonei, Jiro|
Published Date 1977-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume89
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Kondo, Tadasuke| Yonei, Jiro| Ishikawa, Yasusuke|
Published Date 1978-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume90
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Kondo, Tadasuke| Oguchi, Kiyoshi| Yamamoto, Hiroshi| Goto, Shoichiro|
Published Date 1958-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume70
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Kondo, Tadasuke| Hirohata, Mamoru| Seo, Kenji|
Published Date 1973-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume85
Issue issue5-6
Content Type Journal Article