Author Okamoto, Motoi| Sakiyama, Junko| Akatsuka, Kazuya|
Published Date 1999-02-26
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume9
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Akatsuka, Kazuya|
Published Date 1996-02-29
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume6
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Akatsuka, Kazuya|
Published Date 1993-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume3
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Akatsuka, Kazuya| Ota, Kimi| Kayahara, Junko| Hiramoto, Hiroko| Fujimura, Hiroko| Kanemasa, Yasuhiro|
Published Date 1985-02-25
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume97
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Koujima, Izumi| Mori, Yasumi| Shiode, Junji| Nakamura, Tomoaki| Terasaka, Kaoru| Shida, Kentaro| Hirai, Yoshikazu| Kanemasa, Yasuhiro| Akatsuka, Kazuya|
Published Date 1983-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume95
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Akatsuka, Kazuya| Uno, Fumio| Uno, Naomichi| Kuroki, Ikuyo| Yamanishi, Shigeki| Tominaga, Akira| Tsutsui, Kiyoshi| Nii, Shiro|
Published Date 1981-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue1-2 suppl
Content Type Journal Article
Author Akatsuka, Kazuya| Mori, Yasumi| Koujima, Izumi| Hirai, Yoshikazu| Hamada, Hiroshi| Abe, Masufumi| Abe, Shigenobu| Kukida, Shozo| Nagata, Akihide| Fujiwara, Kiyoshi| Hayashi, Hideo| Kanemasa, Yasuhiro|
Published Date 1978-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume90
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Akatsuka, Kazuya|
Published Date 1978-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume90
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Akatsuka, Kazuya| Takatsu, Tieko| Kanemasa, Yasuhiro| Tawara, Jutaro|
Published Date 1974-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume86
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Kanemasa, Yasuhiro| Katayama, Takeshi| Akatsuka, Kazuya| Hara, Hiroshi| Tawara, Jutaro|
Published Date 1974-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume86
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Akatsuka, Kazuya| Kanemasa, Yasuhiro| Yoshioka, Tieko| Tawara, Jutaro|
Published Date 1970-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume82
Issue issue5-6
Content Type Journal Article