Author Kataoka, Takahiro| Yamato, Keiko| Nishiyama, Yuichi| Morii, Yuji| Etani, Reo| Takata, Yuji| Hanamoto, Katsumi| Kawabe, Atsuishi| Sakoda, Akihiro| Ishimori, Yuu| Taguchi, Takehito| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2012-10
Publication Title Renal Failure
Volume volume34
Issue issue9
Content Type Journal Article
Author Kataoka, Takahiro| Tokunaga, Rikizo| Sakoda, Akihiro| Kawabe, Atsushi| Hanamoto, Katsumi| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2012-01-27
Publication Title RADIOISOTOPES
Volume volume61
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Nakagawa, Shinya| Kataoka, Takahiro| Sakoda, Akihiro| Ishimori, Yuu| Hanamoto, Katsumi| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2008-04-25
Publication Title RADIOISOTOPES
Volume volume57
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Kataoka, Takahiro| Sakoda, Akihiro| Yoshimoto, Masaaki| Nakagawa, Shinya| Toyota, Teruaki| Nishiyama, Yuichi| Yamato, Keiko| Ishimori, Yuu| Kawabe, Atsushi| Hanamoto, Katsumi| Taguchi, Takehito| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2011-07
Publication Title Radiation Protection Dosimetry
Volume volume146
Issue issue1-3
Content Type Journal Article
Author Yamaoka, Kiyonori| Mitsunobu, Fumihiro| Kojima, Shuji| Shibakura, Misako| Kataoka, Takahiro| Hanamoto, Katsumi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2005-04-01
Publication Title Journal of Radiation Research
Volume volume46
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Yamaoka, Kiyonori| Kataoka, Takahiro| Nomura, Takaharu| Taguchi, Takehito| Wang, Da-Hong| Mori, Shuji| Hanamoto, Katsumi| Kira, Shohei|
Published Date 2004-05-07
Publication Title Journal of Radiation Research
Volume volume45
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Sakoda, Akihiro| Hanamoto, Katsumi| Ishimori, Yu| Nagamatsu, Tomohiro| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2008-05
Publication Title Applied Radiation and Isotopes
Volume volume66
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Sakoda, Akihiro| Hanamoto, Katsumi| Ishimori, Yuu| Nagamatsu, Tomohiro| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2008-06-23
Publication Title Radiation Measurements
Volume volume43
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Kusuhara, Toshimasa| Hanamoto, Katsumi| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2002-12-25
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume13
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kato, Hirokazu| Hanamoto, Katsumi| Kuroda, Masahiro| Shibuya, Koichi| Kawasaki, Shoji|
Published Date 2003-03-20
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume13
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamaoka, Kiyonori| Hanamoto, Katsumi| Ina, Yasuhiro| Kataoka, Takahiro| Kawabe, Atsusi| Sano, Masanobu| Ujifuku, Ayako|
Published Date 2003-12-25
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume14
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kato, Hirokazu| Hanamoto, Katsumi| Kawasaki, Shoji| Shibuya, Koichi| Kuroda, Masahiro| Koyama, Tadashi|
Published Date 2004-03-31
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume14
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nagamatsu, Tomohiro| Hanamoto, Katsumi| Ono, Toshiro| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2005-12
Publication Title 環境制御
Volume volume27
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nagamatsu, Tomohiro| Hanafusa, Tadashi| Kinno, Ikuo| Sakoda, Akihiro| Hanamoto, Katsumi| Yamaoka, Kiyonori| Ono, Toshiro|
Published Date 2008-12
Publication Title 環境制御
Volume volume30
Content Type Journal Article