Author Mizutani, Shinsuke| Ekuni, Daisuke| Furuta, Michiko| Tomofuji, Takaaki| Irie, Koichiro| Azuma, Tetsuji| Kojima, Azusa| Nagase, Jun| Iwasaki, Yoshiaki| Morita, Manabu|
Published Date 2012-09
Publication Title Journal of Clinical Periodontology
Volume volume39
Issue issue9
Content Type Journal Article
Author Tomofuji, Takaaki| Kawabata, Yuya| Kasuyama, Kenta| Endo, Yasumasa| Yoneda, Toshiki| Yamane, Mayu| Azuma, Tetsuji| Ekuni, Daisuke| Morita, Manabu|
Published Date 2014-07-02
Publication Title Scientific Reports
Volume volume4
Content Type Journal Article
Author Nishimura, Mamoru| Takaki, Akinobu| Tamaki, Naofumi| Maruyama, Takayuki| Onishi, Hideki| Kobayashi, Sayo| Nouso, Kazuhiro| Yasunaka, Tetsuya| Koike, Kazuko| Hagihara, Hiroaki| Kuwaki, Kenji| Nakamura, Shinichiro| Ikeda, Fusao| Iwasaki, Yoshiaki| Tomofuji, Takaaki| Morita, Manabu| Yamamoto, Kazuhide|
Published Date 2013-01-30
Publication Title Hepatology Research
Volume volume43
Issue issue10
Content Type Journal Article
Author Endo, Yasumasa| Tomofuji, Takaaki| Ekuni, Daisuke| Azuma, Tetsuji| Irie, Koichiro| Kasuyama, Kenta| Morita, Manabu|
Published Date 2013-01
Publication Title Journal of Clinical Periodontology
Volume volume40
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Irie, Koichiro| Ekuni, Daisuke| Tomofuji, Takaaki| Azuma, Tetsuji| Endo, Yasumasa| Kasuyama, Kenta| Morita, Manabu|
Published Date 2011-01
Publication Title Archives of Oral Biology
Volume volume56
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Azuma, Tetsuji| Tomofuji, Takaaki| Endo, Yasumasa| Tamaki, Naofumi| Ekuni, Daisuke| Irie, Koichiro| Kasuyama, Kenta| Kato, Tomo| Morita, Manabu|
Published Date 2011-08
Publication Title Archives of Oral Biology
Volume volume56
Issue issue8
Content Type Journal Article
Author 友藤 孝明|
Published Date 2001-03-25
Publication Title
Content Type Thesis or Dissertation