Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.

明暗兩蛙綱膜視細胞ニ於ケル染色反應ノ差異

Hamada, Toyosuke
39_1216.pdf 3.06 MB
Abstract
La esplorado pri la diferenco de koloraj reakcioj de la stangceloj kaj keglceloj inter la espozita kaj neespozita rano estas gis nun tre malmulte. Antau nelonge Profesoro Fujita skribis, ke la ekstra sekcio de stangcelo kolorigas bluete ce espozita rano kaj tamen ce la neespozita rano bluege per koloriga metodo kun fikssolvajo de Ciaccio, toluidinbluo kaj eritrosino. Plue oleglobeto de keglcelo ne kcolorigas ce neespozita rano, tamen ce la espozita rano kolorigas bluege. Tial mi provis diverzaj eksperimentoj por scii, cu la kolorigata substanco per toluidinbluo ne estas purpura substanco nomata de Boll. Kaj la rezultatoj estas kiel jene. 1. La koloriga metodo kun toluidinbluo kaj eritrosino ce la materialo fiksita per solvajo de Ciaccio montras diferencon plej belan el la diversaj kolorigaj metodoj. 2. La ekstra sekcio de stangcelo de neespozita rano kolorigas bluege kaj bluete ce la espozita rano. Anktau oleglobeto de keglcelo de espozita rano kolorigas blue, tamen ce la neespozita rano ne kolorigas. 3. La propreco de substanco kolorigata per toluidinbluo ce la ekstra sekcio estas kiel jene (a…g). a) La substanco estas sangata per grassolvantaj medikamentoj, sed nur per benzino kontraue sin montras bele kolordiferenco. b) En malhela cambro bezonas 4 horojn por kolorigi en bluego perfekta, kaj en la hela loko bezonas 30 minutjn gis farigi perfekta blueto. c) Tiu ci substanco ne sangigas per la ruga lumo. d) Gi ne sangigas tuj post la morto kaj ankau longe tenadas bluegan koloron. e) Varmo, malvarmo, tranco de optika nervo, pilokoarpino, atropiuo kaj santonino ne influas je reformo de substanco. f) Oksifulo kaj alumo ne sangas tiu ci stofon. g) Acido, bazo kaj galo sangas kontraue stofon. 4. Lau supraj eksperimentoj oni povas vidi similecon inter purpura stofo nomata de Boll kaj la kolorigata stofo de toluidiobluo. Do mi opinias, ke ambauaj stofoj estas samaj. 5. Oleglobeto de la keglcelo sin sangas hemie per la lumo kaj mallumo. Tiu ci sango estas tre rapida en la hela loko. 6. Adrenalino presentas movado de pigmento kaj keglcelo, tamen ne sangas kolorigon de stangcelo kaj oleglobeto en la keglcelo.
Note
原著
ISSN
0030-1558
NCID
AN00032489