Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume121 issue1 (2009-04-01)
PP. 1 - 8
Takagi, Shin| Mizukawa, Nobuyoshi| Fukunaga, Joji| Ishida, Nobuhisa| Maruo, Yukinori| Kannyama, Manabu| Kimata, Yoshihiro| Koushima, Isao|
PP. 17 - 24
Fujii, Sayaka| Nishie, Manabu| Hamano, Ryousuke| Tokunaga, Naoyuki| Tsunemitsu, Yousuke| Ootsuka, Shinya| Miyoshi, Kazuya| Takahashi, Masahiko| Inagaki, Masaru| Oosaki, Toshihide| Iwagaki, Hiromi|
PP. 25 - 27
Matsuoka, Junji| Naomoto, Yoshio| Tabata, Masahiro| Shirakawa, Yasuhiro| Hotta, Katsuyuki| Tanimoto, Mitsune| Tanaka, Noriaki|
PP. 29 - 33
Kobayashi, Yoshiyuki| Nakamura, Shinichiro| Ohnishi, Hideki| Toshimori, Junichi| Kuwaki, Kenji| Hagihara, Hiroaki| Miyake, Yasuhiro| Shiraha, Hidenori| Nouso, Kazuhiro| Yagi, Takahito| Tanaka, Noriaki| Yamamoto, Kazuhide|
PP. 41 - 45
Tanimoto, Yasushi|
PP. 53 - 55
厚井 文一|
PP. 59 - 60
PP. 61 - 67
PP. 69 - 74